Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja dzików

Na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w dniach 18-21 października br. odbyła się inwentaryzacja zwierzyny w ramach ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików. Liczenie zostało przeprowadzone na 19 powierzchniach próbnych, tzw. miotach obejmujących ponad 10% powierzchni leśnej nadleśnictwa. W inwentaryzacji uczestniczyło 200 osób, w tym pracownicy Służby Leśnej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego oraz innych organizacji.