Lista aktualności Lista aktualności

SEJMOWA KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA ODWIEDZIŁA NASZE LASY

W dniach 25-26 października miało miejsce wyjazdowe posiedzenie sejmowych komisji ochrony środowiska oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Tematem przewodnim wizyty była kontrola zaawansowania budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu oraz problemy gospodarowania wodą w naszym regionie.

W pierwszym dniu posłowie odwiedzili również teren Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Spotkanie to było okazją do zapoznania się z efektami rekultywacji wielkiego pożarzyska z 1992 roku. W trakcie prezentacji omówiono dotychczasowe osiągnięcia w zagospodarowaniu terenu poklęskowego oraz problemy i zagrożenia dla młodego lasu rosnącego na miejscu dawnego pożarzyska. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenie pożarowe oraz problemy związane ze zniekształconymi stosunkami wodnymi na zrekultywowanym terenie. Omówiono działania i przedsięwzięcia podejmowane przez leśników w celu ograniczenia największych zagrożeń dla trwałości młodego pokolenia lasu. Dużo uwagi poświęcono też działaniom z zakresu retencji wody, w tym wykorzystaniu wyrobisk pokopalnianych sąsiadujących z pożarzyskiem do retencjonowania wody.

Posłowie pozytywnie ocenili działania oraz efekty pracy leśników, szczególnie w zakresie odtworzenia zniszczonych pożarem ekosystemów leśnych pełniących w warunkach Śląska wiele niezwykle istotnych funkcji pozaprodukcyjnych.

Wizyta była również okazją do chwili zadumy oraz złożenia kwiatów w miejscu tragicznej śmierci strażaków walczących z żywiołem w 1992 roku.