Asset Publisher Asset Publisher

Grab jankowicki z szansą na tytuł Drzewa Roku 2019

Grab jankowicki z szansą na tytuł Drzewa Roku 2019

Jeden z naszych pomników przyrody, grab zlokalizowany w pobliżu wsi Jankowice, został zakwalifikowany do finału konkursu organizowanego przez Klub Gaja i ma szansę na otrzymanie tytułu Drzewa Roku 2019. Konkurs ten, odbywający się od 16 lat ma na celu promowanie roli drzew w ekosystemie, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych jak również racjonalnej gospodarki leśnej, a także integrowanie lokalnych społeczności wokół tematyki ochrony drzew i potrzeby opieki nad nimi.

O tym, że grab dostał się do finału zadecydowały jego imponujące rozmiary (24 m wysokości, ponad 4 m w obwodzie pnia) co czyni go największym i prawdopodobnie najstarszym, liczącym około 300 lat drzewem tego gatunku  rosnącym na terenie Lasów Państwowych. Doceniono również jego znaczenie dla okolicy. Ze względu na swoją unikatowość stał się on bohaterem wielu publikacji naukowych i przyrodniczych przyczyniając się do popularyzowania walorów Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” a w konsekwencji do rozwoju turystyki.

O wynikach konkursu zadecydują internauci. Głosy będzie można oddawać od 1 do 30 czerwca na stronie www.drzeworoku.pl.  Prosimy o poparcie dla naszego kandydata. Drzewo, które otrzyma największą liczbę głosów oprócz tytułu Drzewa Roku 2019 będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku 2019.