Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie z młodzieżą w raciborskiej bibliotece

W listopadowe popołudnie, w Miejskiej Bibliotece w Raciborzu odbyła się lekcja przyrody w której uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej nr 4. Jej przedmiotem był rezerwat Łężczok - przepiękny fragment województwa śląskiego znajdujący się w odległości pozwalającej uczniom na odwiedzenie go w ramach niedzielnego spaceru, a mimo to nie wszystkim z nich znany.

Oglądając slajdy i wsłuchując się w nagrane odgłosy przyrody, uczestnicy spotkania odbyli wirtualny spacer alejami wzdłuż grądów, olsów i łęgów mijając po drodze wiekowe dęby. Zatrzymali się w pobliżu ruin dworku myśliwskiego i na chwilę, wyobrażając sobie dawnych właścicieli tych ziem, uczestniczyli w polowaniach księcia raciborskiego. 

Zaletą tego rodzaju kameralnych spotkań jest możliwość pokazania pięknych roślin i widoków nawet teraz - jesienią. Prezentacje pozwalają wszak obserwować zmiany zachodzące w różnych porach roku. W pamięci na pewno pozostaną łany czosnku niedźwiedziego i płaty kotewki orzecha wodnego, ponieważ ich widok silnie działa na wyobraźnię. Podczas spotkania, dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o zwierzętach zamieszkujących rezerwat. Szczególnie zainteresował je żyjący na tym terenie zagrożony wyginięciem nietoperz - borowiaczek. Również wysłuchanie ptasich głosów było dla nich emocjonującym przeżyciem i sprawiło im dużą radość.
Pytania zadawane przez dzieci dotyczyły głównie zasad obowiązujących w rezerwacie, a zwłaszcza czy można zbierać w nim grzyby, wynosić z niego skamieniałości i chodzić po rezerwacie z kijkami. Inna grupa pytań dotyczyła kleszczy, sposobów ich usuwania i tego, co należy zrobić gdy pojawi się rumień.

Na zakończenie uczniowie usłyszeli o znanych ludziach związanych z okolicami Raciborza i chętnie odwiedzających rezerwat. Jednym z nich był wielki poeta romantyczny – Joseph von Eichendorff. 

Mamy nadzieję, że przynajmniej część z uczestników spotkania namówi swoich rodziców na odbycie podobnego spaceru "w realu". A być może też w czasie tego spaceru podzieli się z nimi informacjami, które usłyszała na spotkaniu w bibliotece? 

Spotkanie w raciborskiej bibliotece było jednym z wielu prowadzonych przez pracowników Nadleśnictwa. Zajęcia takie pozwalają rozwijać w dzieciach wrażliwość na przyrodę, przybliżają lm historię regionu i poszerzają wiedzę na temat otaczającego ich świata. A jeżeli na pożegnanie na twarzach dzieci pojawia się uśmiech, to czasu tego nie można uznać za stracony.