Asset Publisher Asset Publisher

Posiadane certyfikaty

Certyfikat FSC®

Pierwszy certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach otrzymała 11 marca 1996 roku. Aktualny certyfikat  ważny jest od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2024 roku. Certyfikat potwierdza że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych.

Celem certyfikacji jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej ze Standardami Gospodarki Leśnej opracowanymi przez FSC dla poszczególnych krajów. Ocena taka dokonywana jest podczas corocznych auditów w jednostkach certyfikowanych. Spełnianie wymogów FSC przy prowadzeniu gospodarki leśnej polega między innymi na ochronie rzadkich gatunków flory i fauny, ochronie obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych i społecznych, nie wprowadzaniu gatunków obcego pochodzenia, zachowaniu odpowiedniej ilości drewna martwego do naturalnego rozpadu, unikaniu stosowania pestycydów (z wyłączeniem szkółek). Tak więc posiadacze certyfikatu FSC® muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku Lasów Państwowych zapisane są w Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach gospodarując w Lasach Państwowych przestrzega zasad FSC.

Numer Certyfikatu FSC® : SGS-FM/COC-011541

Numer licencji: FSC®C147452

[Certyfikat do pobrania]

 

Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) jest międzynarodową pozarządową organizacją, której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej. Zapewnia on, że lasy zarządzane są zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach posiada ważny do dnia 20.12.2018 r. certyfikat gospodarki leśnej PL PEFC-12-0058 wydany przez SGS Polska sp. z o. o.

[Certyfikat do pobrania]

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach przeszła pozytywnie audyt wznawiający i utrzymała certyfikat na kolejny okres tj. do 20.12.2021 r.

[Certyfikat do pobrania]