Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

+48 (32) 410-30-29, 410-30-68

(32) 410-32-81

rudy@katowice.lasy.gov.pl

ul. Rogera 1

47-430 Rudy

Nadleśniczy

Robert Pabian

Zastępca Nadleśniczego

Tomasz Pacia

email

Główny Księgowy

Grażyna Cynarska

email

Sekretarz

Janusz Popadiuk

(32) 410 30 29 wew. 671, IP: 3226671

email

Inżynierowie Nadzoru

Dział gospodarki leśnej

Posterunek Straży Leśnej

Szkółkarstwo

Stanowisko ds. pracowniczych

Stanowisko ds. budowlanych