Historia

Historia lasów rudzkich łączy się nierozerwalnie z obecnością na tych terenach zakonu cysterskiego, który pojawił się w Rudach w połowie XIIIw.

Organizacja nadleśnictwa

Podział na leśnictwa