Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Łącznie na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa istnieje 17 drzew - pomników przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje pomnikowy grab zwyczajny rosnący w leśnictwie Krasiejów. Jest on laureatem w konkursie przeprowadzonym przez „Przegląd Leśniczy" na najgrubsze drzewo w Lasach Państwowych w swojej kategorii.