Wydawca treści Wydawca treści

Flipbooki CKPŚ

Zachęcamy do obejrzenia flipbooków przygotowanych przez Centrum Koordynacji projektów Środowiskowych


Fundusze

Od czasu tragicznego pożaru lasu z 1992 r. wiele funduszy wspierało nasze Nadleśnictwo:

         

Otrzymane pieniądze przeznaczone były na powtórne zalesienie spalonego terenu, budowę szkółki kontenerowej i wiele innych celów,

Obecnie większość środków pomocowych otrzymujemy z funduszy Unii Europejskiej.

,

a przeznaczone zostały one realizację w ramach zadań:

1. Odtwarzanie prawidłowych stosunków wodnych na terenie rezerwatu Łężczok

2. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu:

  • Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych
    z pożarami lasów
  • Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

3. Rewitalizacja ścieżek w rezerwacie Łężczok

 


Magazyn Magazyn

Ścieżki na Łężczoku

Całą zimę trwała naprawa nawierzchni ścieżek w rezerwacie Łężczok. Obecnie piesi i rowerzyści, a także osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą wygodnie poruszać się po jego terenie.