Wydawca treści Wydawca treści

Rewitalizacja ścieżek w rezerwacie Łężczok

Nazwa projektu: "Rewitalizacja nawierzchni ścieżek celem zmniejszenia presji ruchu turystycznego na siedliska przyrodnicze rezerwatu Łężczok"

Planowany okres realizacji: 2017-2018 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

Wartość projektu:

  • 521 186,39 zł - planowany całkowity koszt realizacji projektu
  • 504 581,39 zł - maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych
  • 428 894,18 zł - maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich