Wydawca treści Wydawca treści

Rabat na drewno opałowe

RABAT NA DREWNO OPAŁOWE

Informujemy, że w okresie od 1.07. do 14.09.2018 r. będzie obowiązywał upust cenowy (rabat) w wysokości 20% stosunku do cen drewna opałowego określonych w cenniku detalicznym

Uwagi:

  1. Upust cenowy dotyczy wyłącznie drewna zbywanego na rzecz osób fizycznych
  2. Zastosowanie upustu wyklucza stosowanie zmniejszenia ceny na podstawie odrębnych uregulowań.

 

 


Sprzedaż drewna i sadzonek

 

Cenniki na rok 2018:

 

NOWY REGULAMIN SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA
(obowiązuje od lipca 2018 r.) - pobierz

 

Pierwszą osobą do kontaktu z lokalną ludnością jest leśniczy. To on, jako osoba sprawująca nadzór nad danym leśnictwem jest najlepiej zorientowany w zakresie posiadanego stanu drewna, a także planowanych cięć. Telefony, adresy oraz lokalizacje kancelarii na mapie znajdują się w zakładce „KONTAKT – leśnictwa".

Zakupu drewna można dokonać na dwa sposoby:

1. Drewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN, czyli tzw. samowyrób) – oznacza możliwość nabycia drewna po niższej cenie pod warunkiem jego samodzielnego wyrobu. W tym przypadku możliwe do pozyskania sortymenty są ograniczone do:

  • drewna małowymiarowego, czyli gałęzi (M) oraz
  • opału, czyli grubizny z drzew leżących (S4).

Aby uzyskać zezwolenie na samowyrób należy zgłosić się do miejscowego leśniczego, który wyznaczy powierzchnię, przeprowadzi instruktarz BHP oraz wystawi zezwolenie na pozyskanie drewna samowyrobem. Prowadzenie prac bez ważnego dokumentu jest nielegalne. DRUK ZEZWOLENIA

2. Drewno pozyskane kosztem Skarbu Państwa (PKS). W ten sposób można zakupić drewno wyrobione w wałkach o długości 1.2 m lub 2.5 m i ułożone w stosy przy leśnej drodze wywozowej. Transport i załadunek odbywa się kosztem i staraniem kupującego. 

 

Nr konta Nadleśnictwa Rudy Raciborskie:

BGŻ BNP PARIBAS o/Racibórz
49 2030 0045 1110 0000 0061 8180